پایگاه برگزاری نمایشگاههای مجازی
 
 
برگزاری نمایشگاههای بین المللی دائمی مجازی
 

ردیف  نام کالا نام تجاری  شرکت تولید کننده 
1 آب معدنی سیوا سار شرکت آبرون دشت 
2 آب معدنی دماوند شرکت آبهای معدنی دماوند
3 آب معدنی کوهدشت شرکت صنایع غذایی آمل نوش
4 آب معدنی
شرکت آمولو
5 آب معدنی
شرکت آناهیتا پلور
6 آب معدنی
شرکت صنایع غذایی اریکه
7 آب معدنی ایرانداد شرکت آب معدنی البرز دماوند
8 آب معدنی تک سو شرکت به دشت شایان
9 آب معدنی فیروزکوه شرکت آب معدنی پارسیا فیروزکوه
10 آب معدنی واتا شرکت آبهای معدنی 
11 آب معدنی پریساب شرکت راهجرد قم
12 آب معدنی آکوا پرایم شرکت آبهای معدنی
13 آب معدنی فرو هر شرکت تجارت فروهر ایرانیان
14 آب معدنی جرینو شرکت جرینک پلور
15 آب معدنی سها شرکت آب معدنی چشمه ی طبیعت
16 آب معدنی
شرکت آب معدنی داماش گیلان
17 آب معدنی نوا  شرکت آب معدنی دماوند نوا
18 آب معدنی بیشه شرکت آب معدنی رباط زاگرس 
19 آب معدنی عقیق                        شرکت زاگرس نوشان جهان
20 آب معدنی سویپرایز                  شرکت زکیه فام
21 آب معدنی
شرکت زمزم ایران
22 آب معدنی کوهرنگ                        شرکت سیرنگ کوهرنگ
23 آب معدنی
شرکت شادکام سامان
24 آب معدنی
شرکت صنعتی شاذ 
25 آب معدنی پلور                          شرکت صنایع آب معدنی مازندران
26 آب معدنی
شرکت آب معدنی کوهسار کرج
27 آب معدنی سیپا شرکت صنایع غذایی گلفام طلایی البرز
28 آب معدنی زلال شرکت کشت وصنعت گوهر نوش سبزواران
29 آب معدنی
شرکت مبدا
30 آب معدنی سیوان شرکت صنایع غذایی نوش آوران گیتی پسند
31 آب معدنی کریستال  شرکت هزارچشمه آبشار
32 آب معدنی آپی شرکت آذر شیرانه
33 آب معدنی اوشکایا شرکت کوثر نوش کندوان
34 آب معدنی دوندورما شرکت گل یخ تبریز
35 آب معدنی محیا گروه صنعتی گوهر آذربایجان
36 آب معدنی آبشن شرکت اروم پیرانوس
37 آب معدنی
شرکت آب معدنی سیلوانا اروم
38 آب معدنی
شرکت مه روز هرو
39 آب معدنی دیمه شرکت آب معدنی چشمه دیمه
40 آب معدنی فردوس شرکت زمزم گلاب
41 آب معدنی سیو شرکت آب معدنی کوهیار
42 آب معدنی تروکا ایران مجتمع صنایع غذایی اصفهان
43 آب معدنی سین سینات شرکت چشمه ساران
44 آب معدنی لیران شرکت صفا نوش غرب
45 آب معدنی آپا شرکت چشمه گیلاس توس
46 آب معدنی شهلا نوش شرکت فرحنوش بهار
47 آب معدنی
شرکت آبساران آب آبادان
48 آب معدنی پیرنوش شرکت فنی ومهندسی خوش پردازان امید
49 آب معدنی مبارک شرکت کوثر آب
50 آب معدنی
شرکت نوید آناهیتا
51 آب معدنی مارگون شرکت آب معدنی آبشار مارگون
52 آب معدنی بقاء شرکت بهار گل
53 آب معدنی
شرکت آبهای معدنی پارس
54 آب معدنی سوآنا شرکت تعاونی 333 سپیدان
55 آب معدنی پالم شرکت خوش آب نوش
56 آب معدنی سپیدان شرکت آبهای معدنی سپیدان چشمه
57 آب معدنی
شرکت تهیه وبسته بندی آب معدنی شش پیر
58 آب معدنی شمیران شرکت کیوان کوشا جنوب
59 آب معدنی برد شرکت ساقی نوش کویر
60 آب معدنی سارا شرکت فرآورده های لبنی خاتون
61 آب معدنی پورانا شرکت تعاونی صدیق لرستان
62 آب معدنی سولار شرکت عالی نوش هره پاک آمل
63 آب معدنی تولیپ شرکت گوارا نوش سوادکوه
64 آب معدنی پاتیناژ شرکت تولید وبسته بندی ظفر گاما
65 آب معدنی هسبند شرکت تولیدی فانیذ

 
  بالا